Lezingen over bijen

Lezingen over bijen

BD (biologisch dynamische) Imker Kring Friesland organiseert de komende herfst- en winterperiode weer een aantal interessante lezingen. Je kunt ervoor kiezen om alle lezingen te volgen en je kunt ze ook los boeken. Hieronder volgt een overzicht van alle lezingen.

Dinsdag 6 september 2016: Bijenoase voor bijen, hommels en vlinders
start: 19.30 uur
door: Sonne Colijn en Wankja Ferguson

Dinsdag 4 oktober 2016: Wat de dieren ons te vertellen hebben, met nadruk op de bijen
start: 19.30 uur
door: Ytzen Kooistra

Dinsdag 1 november 2016: Getallen en verhoudingen in de natuur 
start: 19.30 uur
door: Pieter Durk Torensma

Dinsdag 10 januari 2017: Waar komen de bijen vandaag?
start: 19.30 uur
door: Theo Georgiades

Dinsdag 7 februari 2017: Bijen en antroposofie

start: 19.30 uur
door: Jan Saal

Dinsdag 7 maart 2017: Een interactieve uitwisseling over: Bijen en hun doen en laten
start: 19.30 uur
door: Gad Bros en anderen

=============================================================

Kosten
Entreeprijzen € 12,50 per activiteit exclusief koffie en thee.
Er bestaat een mogelijkheid voor een “5 activiteiten-rittenkaart” voor € 50.

Locatie van alle lezingen
Wijkcentrum Froskenburch (ook wel de Frosk genoemd), Salomonszegel 99 in Leeuwarden.
Consumpties tijdens de lezingen zijn aan de bar verkrijgbaar.

Aanmelden en welkom
Aanmelding vooraf is niet nodig. Je kunt gewoon komen op de avonden die je wilt bijwonen. Van harte welkom!