Bijen in Friesland

door 21 november 2015 Geen categorie Nog geen reacties

Er gebeurt veel voor de bijen en dat mag ook wel omdat het één van de onderwerpen is van de culturele hoofdstad 2018. Op dit moment lopen er twee bijenprojecten en een weidevogelprojekt die provincie-breed worden uitgevoerd.

Voor de zomer schreef de friese milieufederatie een wedstrijd uit: Friesland zoemt, wie heeft een mooi plan om een bijenweide aan te leggen. Als ik op de fiets naar de Oerfloed ga dan fiets ik altijd langs een stukje grasland, ik was al aan het uitzoeken, van wie is dat? Een driehoekig stukje land, aan het begin van de Boksumerdyk. Een bijenweide langs het bijenlint, dat kan elkaar alleen maar versterken.
En ja, mijn plan werd uitgekozen en ook nog 19 andere plannen. Er worden door heel Friesland dus 20 bijenweides aangelegd met een totale oppervlakte samen van 7 hectare. Wanneer het zo ver is, vragen we een school uit de buurt om ons te helpen met inzaaien. Het werkelijke inzaaien zal pas volgend seizoen zijn, dus jullie horen nog van mij hoe dit verder gaat.

De gemeentes zijn bezig met het aanleggen van bijenlinten langs de elf-steden route. Een mooi voorbeeld hiervan is de berm langs de Zwette. Ik mocht een keer genieten van een excursie over het maaibeleid van de buitendienst van de gemeente leeuwarden, hoe gepassioneerd daar over werd gesproken, over gras maaien! Prachtig. Ik zie fietsroutes met een gids of moderner een app, met uitleg als toeristische attractie.

Het burgerinitiatief ‘Kening van ‘e Greide’ stimuleert boeren om de bloemrijke graslanden weer meer terug te krijgen in Friesland. Goed voor de weidevogels en ik verwacht ook goed voor de bijen, wilde bijen en vogels.

Ik verbaasde mij als burger erover dat elke organisatie wat doet voor de bijen en het soms zelfs niet van elkaar weet wat. Hoe kunnen we dat meer combineren in het belang van o.a. de bijen? Ik ben toen naar het Van Hall-instituut toegestapt om samen te kunnen werken met de bijenwerkgroep van de studie dierenmanagement. Bijenlinten worden al aangelegd, dat is een hele uitgave voor gemeentes, hoe kan je dat nou nog meer versterken en benutten? Samen met het van Hall en onze nieuwe lector bijengezondheid Karin Steijven hoop ik daar verder over na te denken. Wordt vervolgd.